Privacy, cookies & disclaimer

Privacyverklaring

Game it Yourself neemt jouw privacy zeer serieus en acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast heb je bepaalde rechten die worden uitgelegd. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Game it Yourself via play@gameityourself.nl.

Wie is Game it Yourself
Game it Yourself is een aanbieder van city games en online games, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62380184.

Persoonsgegevens
Via de website van Game it Yourself is het mogelijk om via een reserverings- dan wel vraagformulier je persoonsgegevens achter te laten, waaronder:
– Naam
– Mailadres
– Telefoonnummer
Gegevens die automatisch worden verzameld (bijvoorbeeld het IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst.

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:
– het reserveren van een game/activiteit
– het beantwoorden van een vraag
– het versturen van een nieuwsbrief waarin activiteiten worden gepromoot
– het administreren t.a.v. de boekhouding
– het analyseren van statistieken en optimaliseren van onze dienstverlening

Als je een contactformulier op de website invult of persoonsgegevens op een andere manier bij ons achterlaat, dan worden deze gegevens bewaard, zolang als voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en de administratie van Game it Yourself nodig is.

Beveiliging
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je jouw persoonsgegevens invoert.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de activiteiten die wij aanbieden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om de gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Internetprovider
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van een internetprovider. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze partij heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden het je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Verstrekking aan derden
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dat nodig is in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Boekhouding
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een administratiekantoor. Wij delen je naam, adres en details met betrekking tot de geboekte activiteit.

Wat zijn jouw rechten
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage: je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken.
Wijziging: je kunt je eigen (persoons)gegevens wijzigen.
Beperken van de verwerking: je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Game it Yourself te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar: als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Game it Yourself of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht: je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Game it Yourself te verkrijgen.

Cookies

Op onze website kan gebruik gemaakt worden van cookies. Ook via eventuele externe partijen die door ons zijn ingeschakeld, kunnen cookies worden geplaatst. Het betreft zowel functionele cookies, als cookies afkomstig van derden voor analyse en marketing doeleinden. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de dienst te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Game it Yourself gebruik van “Analytics” diensten. Deze gegevens worden door de aanbieder geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Game it Yourself verstrekt. Game it Yourself krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de aanbieder van deze dienst de informatie aan derden verstrekken. Game it Yourself maakt gebruik van Google Analytics.

Disclaimer

Zorgvuldigheid
Game it Yourself besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Game it Yourself, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Voorbehoud
Game it Yourself behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en activiteiten te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Game it Yourself is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt.

De informatie op websites van derden waarnaar eventueel wordt gelinkt maakt geen deel uit van de door Game it Yourself ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een activiteit van Game it Yourself. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Game it Yourself.

Elektronische communicatie en bewijs
Voor het misverstaan, verminken, vertragen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de bezoeker en Game it Yourself (dan wel tussen Game it Yourself en door de bezoeker ingeschakelde derden), is Game it Yourself niet aansprakelijk.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt, overgenomen en/of verveelvoudigd worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Game it Yourself.

Fotoverantwoording
Alle foto’s, zowel op de website als afbeeldingen gemaakt tijdens een activiteit, zijn eigendom van Game it Yourself.

Contactgegevens
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met:
Game it Yourself
+31 (0)6 – 252 313 56